13 Tháng Bảy 2024Tin tức - Sự kiện

Image: Miễn 100% lệ phí 5 loại hồ sơ khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Nhằm khuyến khích sử dụng các hình thức giao dịch trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn, TPHCM sẽ miễn 100% lệ phí đối với 5 loại hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt
tài khoản định danh điện tử (VNeID)

 

 

Phản ánh, kiến nghịTuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú