12 Tháng Sáu 2024
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Nguyễn Thanh Nam

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 13 - quận 10

Số điện thoại

0903.806.707

Địa chỉ E-mail

ntnam.p13.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động