12 Tháng Sáu 2024
Giới thiệu về phường 13 quận 10

Phường 13, Quận 10 chính thức được thành lập theo Quyết định số 33/QĐ – HĐBT, ngày 14 tháng 02 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở toàn bộ diện tích của phường 23 và một phần phường 24 trước đó.

Phường được giới hạn bởi các tuyến đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Tô Hiến Thành, Hòa Hưng, Sư Vạn Hạnh. Phường có vị trí tương đối thuận lợi, giáp với các phường khác trong quận và giáp với quận 3 cụ thể: phía Đông là đường Hòa Hưng giáp với phường 12, quận 10; phía Tây là đường Tô Hiến Thành, giáp với phường 15, quận 10; phía Bắc là đường Cách Mạng Tháng Tám Giáp với phường 10, quận 3. Tình hình ANCT – TTATXH tương đối ổn định.

Diện tích tự nhiên của phường là 47 ha. Phường có 8 khu phố được sắp xếp theo số từ 1 đến 8 với 104 tổ dân phố, từng khu phố được lưu thông bởi các hẻm nhỏ.

Toàn phường có 7.096 hộ với 25.311 nhân khẩu đa số là nhân dân lao động.

Trên địa bàn phường không có cơ quan Trung ương, Thành phố trú đóng nhưng có các đơn vị trực thuộc Thành phố và Quận trú đóng như: Trại tạm giam Chí hòa thuộc Công an Thành phố và 02 đơn vị của Quận là Bệnh viện Quận 10 và Trung tâm Y tế dự phòng Quận 10. Có 01 Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học (Hufflit); 01 Trường Tiểu học Lê Thị Riêng; 02 Trường Mầm Non: Trường Mầm Non Phường 13 và Trường Mầm Non Măng Non I; 03 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo là chùa Bửu Đà, chùa Hòa Bình và chùa Giác Hải; 01 Đình Chí Hòa là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia; 02 miếu: miếu ngũ Hành và miếu Tiên Sư.

Từ sau 30/4/1975 – Nay: Phường 13 đã trải qua XIII kỳ đại hội, với 11 đời Bí thư, 08 Chủ tịch, 06 đời phường đội trưởng, và 06 trưởng Công an.
Căn cứ Luật số 77/2015/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội Khóa XIII về Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Căn cứ Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì Ủy ban nhân dân phường 13 là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ở cấp địa phương. Ủy ban nhân dân phường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận 10, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy phường. Ủy ban nhân dân phường 13 được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: "Tập trung dân chủ". Chủ tịch là người đứng đầu lãnh đạo và điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân phường.

Phường 13, hiện có 18 cán bộ, công chức và 19 người hoạt động không chuyên trách.

Chuyên mục

Tranh cổ động