12 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công văn về việc thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Hoàng Văn Khanh | Ngày đăng: 05/06/2021 | Số lần xem: 683

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động