12 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Hoàng Văn Khanh | Ngày đăng: 02/03/2021 | Số lần xem: 1344
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động