12 Tháng Sáu 2024
Phổ biến giáo dục pháp luật

QUYẾT ĐỊNH SỐ 6300/QĐ-UBND NGÀY 24/11/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 VỀ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1763/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HẺM <= 12M PHƯỜNG 13 QUẬN 10

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện, Thông tin cần biết, Phổ biến, giáo dục pháp luật | Người đăng: Trần Phong Vũ | Ngày đăng: 29/11/2023 | Số lần xem: 590
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động