14 Tháng Bảy 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Chuyên mục: Chế độ, chính sách | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/07/2019 | Số lần xem: 776
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động