13 Tháng Bảy 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Đề án đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

Chuyên mục: Chế độ, chính sách | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/07/2019 | Số lần xem: 599
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động